RTS1 | 18:25

Kvadratura kruga

Blok B Sremska Mitrovica...Danas je sve manje solidarnosti među ljudima, sve manje sloge i sve manje osećaja za druge. Više ni...