TV PROGRAM

Nedeljni pregled i TV satnice

2300
Discovery Europe

Preživljavanje - Goli i uplašeni

izvor:


Kanal Discovery podiže koncept preživljavanja najsnažnijih na viši nivo u novom serijalu "Goli i uplašeni" u kojem će se dvoje apsolutnih stranaca, jedan čovek i jedna žena, naći u nekim od najekstremnijih sredina na svetu. Dvoje ljudi će biti ostavljeno bez pomoći, bez hrane, bez vode i bez odeće. Oni moraju da prežive potpuno sami 21 dan, svako sa samo jednim ličnim predmetom i saznanjem da im je jedina nagrada sopstveni ponos i želja za dostignućem.Hrabri parovi će se vrlo brzo upoznati i međusobno i sa svojim okruženjem, što će ih naterati da stalno ispituju svoja znanja i veštine preživljavanja i svoje instinkte. Šta se događa kada ostavite muškarca i ženu bez odeće na neko od najudaljenijih mesta na svetu?

KOMENTARI