TV PROGRAM

Nedeljni pregled i TV satnice

Varlanov rat (Varian's War)

izvor:
Markantni Varian Fry (Vilijam Hart) iskusni je američki novinar u Berlinu, dopisnik lista The Living Age koji 1935. godine postaje svedok sve intenzivnijeg nacističkog zlostavljanja Židova. Uznemiren onim što primećuje, Varian odlučuje da počne da prikuplja novac za pomoć evropskim antinacističkim pokretima.


Nakon što Nemačka u avgustu 1940. okupira Francusku, Varian stiže u Marseille kao predstavnik upravo utemeljenog Odbora za hitna spašavanja. Njegov je cilj da organizovanjem mreže za pomoć u višijevskoj Francuskoj spasi što veći broj ljudi u Nemačkoj izloženih nacističkom progonu, a to su uglavnom većinom Židovi kojima preti holokaust.

Tokoom godina Varian će hrabro stavljajući život na kocku u begu pred nacistima, pomoći i brojnim umetnicima poput slikara Marca Chagalla (J. Miller), s kojim je supruga Bella (G. Carlin), pisca Heinricha Manna (J. Dunn-Hill), slikarke Alme Werfel-Mahler (L. Redgrave), filozofkinje Hannah Arendt (E. Walling) i mnogim drugima.

Uloge: Vilijam Hart, Julia Ormond, Matt Craven, Marej Čarkin, Alan Arkin, Lin Redgrejv, Rémy Girard, Christopher Heyerdahl, Gloria Carlin, Joel Miller, Vlasta Vrana, John Dunn-Hill, Ted Whittall, Elyzabeth Walling

Scenario:  Lionel Chetwynd


KOMENTARI