FOX Life | 09:25

Amerińćka domańáica (American Housewife)

Kejti je pouzdana, direktna i punija supruga i majka troje dece koja sa svojom neobińćnom porodicom Ňĺivi u bogatom gradu Vestportu,...