Informativni Znanje na poklon

Znanje na poklon

Uz Zaharija Trnavčevića, voditelja sa više od pola veka iskustva u poljoprivrednom novinarstvu i njegove saradnike, imaćete prilike da pratite razgovore sa gostima, priloge, izveštaje, analize.