TV PROGRAM

Nedeljni pregled i TV satnice

Keš taksi

izvor:


Keš taksi
je jedini taksi na svetu koji plaća Vama.Zamislite da ulazite u naizgled običan taksi. Iznenada otkrivate daste u televizijskom programu I da imate mogućnost da osvojite pravomalo bogatstvo. IvanIvanović vas vozi do odredišta i postavlja vampitanja.

Za svaki tačan odgovor , takmičar osvaja odredjenu količinu novca.Pitanja su u početku laka, ali što je put duži ona postaju sveteža, ali donose I više novca. Takmičar ima pravo dva puta da tražipomoć, a ima pravo I na dva pogrešna odgovora. Medjutim, ako trećiput pogrešno odgovori, taksi se zaustavlja gde god da se u tomtrenutku nalazi I takmičar izlazi bez osvojenog novca.


KOMENTARI