TV PROGRAM

Nedeljni pregled i TV satnice

Rajlijev život (Life of Riley)

izvor:


U svom drugom braku Medi se odjednom nalazi na čelu bučne,moderne raširene porodice sa decom, pastorčadi, polubraćom ipolusestrama - kao i sa nekoliko dodatih bivših partnera, šurjaka,devera, tašti i  tastova. Danas su deca pametnija, lukavija isvesnija grešaka i slabosti svojih roditelja više nego ikad dosada. Na sreću, snalažljiva Medi je optimista! Kako bi izbegla daje nadmudruju deca koja imaju četvrtinu njenih godina, pokušava dažonglira sa šest stvari - međutim, pokušavajući da uključi i sedmu,ponekad joj sve padaju na zemlju.
Kroz sve to, ona zna da je humor jedini način na koji mogu da seprebore sa smešnim i dirljivim dilemama modernog života.
Izvor: http://foxlife.foxchannels.rs


KOMENTARI