TV PROGRAM

Nedeljni pregled i TV satnice

Škola za parove (Rules of Engagement)

izvor:"Škola za parove" je komedija o zbunjujućim fazama ljubavnih veza.Priča je prikazana kroz oči, makar i ponekad zamagljene, nedavnozaručenog para Adama i Dženifer, kao i njihovih prijatelja Džefa iOdri priklještenih u braku, kao i Rasela- večnog neženje. Oni ćezajedno otkriti da bez obzira u kojoj se fazi života nalaziš,ljubav je puna preokreta i prepreka, sa protivurečivim potrebama irazličitim tačkama gledišta. To je svet samootkrića bez knjiga ipravila koja bi ih vodila. Ali kad slučajno urade nešto popravilima i onako kako treba, osećaj je prediva


KOMENTARI