AXN | 22:30

Vršilac dužnosti (Designated Survivor)

Član kabineta iznenada biva imenovan za predsednika Sjedinjenih Američkih Država.