Travel | 13:00

Gradnja na Aljasci (Building Alaska)

Kroz ovaj dokumentarac ńáete saznati Ň°ta je sve potrebno da bi se izgradio funkcionalan dom na nezahvalnom terenu Aljaske.