TV PROGRAM

Nedeljni pregled i TV satnice

Potera

izvor: tvrts.rs

Potera

Žanr: Reality
Trajanje: 45 minuta
Više informacija

"Potera" se sastoji iz lične potere, prve igre, u kojoj svaki takmičar pokušava da osvoji što veću svotu novca za zajedničku kasu odgovarajući na pitanja u roku od 60 sekundi. Velika pretnja pokazanom znanju i brzini jeste Tragač koji svojim znanjem nastoji da eliminiše takmičara iz igre.

U finalnoj ili zajedničkoj poteri, takmičari koji su dospeli do tog nivoa kviza odgovaraju na novi set pitanja sa ciljem da naprave što veću odstupnicu od Tragača koji svojim znanjem nastoji da skrati rastojanje. Ukoliko je znanje takmičara nadmoćnije, oni dele novac. U suprotnom, novac ostaje u banci. Tragači koji predstavljaju prepreku na putu do novca jesu Milica Jokanović, Milorad Milinković i Uroš Đurić.

Voditelj kviza je Jovan Memedović.

Trailer

KOMENTARI